dot dot


BIDCN SRILANKA 4D3Nicon  
รหัส : BISL01
ไฟล์เอกสาร : bidcn_srilanka_4d3n.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์
-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
-เขาสกิริยา
-ถ้ำดัมบุลลา
-สักการะขอพรวัดพระเขี้ยวแก้ว
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ระบำแคนดี้

วันที่2

เมืองแคนดี้ – ศูนย์สมุนไพร – วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ

วันที่3

เมืองอนุราธปุระ – พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี – เมืองโคลัมโบ – นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง  – ชอปปิ้ง ODEL  – วัดคงคาราม

วันที่4 

โคลัมโบ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
04-07 ก.ค. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
11-14 ก.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
14-17 ก.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999
18-21 ก.ค. 62
18,499.00
ราคาเด็ก 17,999
26-29 ก.ค. 62
20,499.00
ราคาเด็ก 19,999
01-04 ส.ค. 62
19,499.00
ราคาเด็ก 18,999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD