dot dot


มหัศจรรย์ ตุรกี 8D5Nicon  
รหัส : BITK01
ไฟล์เอกสาร : bitk1.pdf
รายละเอียดย่อ :
บินตรงสู่อิสตันบลู พักดี 4 ดาว !!
- นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย
- ชมโชว์ Belly Dance
- ชมวิหารเซนต์โซเฟีย
- ชมม้าไม้เมืองทรอย
รายละเอียดทั้งหมด :

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบลู)

วันที่2

สนามบินอิสตันบลู - ชานัคคาเล่ - นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ตะเนลส์ - ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย- ชมเมืองโบราณทรอย

วันที่3

เมืองอิสเมียร์ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - คุชาดาสี

วันที่4

คุชาดาสี - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า

วันที่5

ค้ปปาโดเกีย - สถานีคารวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินดาคัด - โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและฌรงงานจิวเวอรี่ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง

วันที่6

คัปปาโดเกีย - อังการา - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - อิสตันบลู

วันที่7

บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม - ฮายาโซฟีอา - พระราชวังทอปกาปี  - ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล

วันที่8 

สนามบินอิสตันบลู - กรุงเทพตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
10-17 ก.ค. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
07-14 ส.ค. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
14-21 ส.ค. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
04-11 ก.ย. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
11-18 ก.ย. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
18-25 ก.ย. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
25 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
02-09 ต.ค. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
23-30 ต.ค. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
30 ต.ค. - 06 พ.ย. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
06-13 พ.ย. 62
31,400.00
ราคาเด็ก 30900
13-20 พ.ย. 62
32,400.00
ราคาเด็ก 31900
20-27 พ.ย. 62
32,400.00
ราคาเด็ก 31900
27 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
32,400.00
ราคาเด็ก 31900
11-18 ธ.ค. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900
18-25 ธ.ค. 62
33,400.00
ราคาเด็ก 32900


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD