dot dot


ญี่ปุ่น เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง 5D3Nicon  
รหัส : ZEGTJP05
ไฟล์เอกสาร : tokyoinoctober_2.pdf
รายละเอียดย่อ :
ไฮไลท์!!

อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว
นั่งกระเช้าชมวิวโดยรอบทะเลสาบ คาวากุจิ โดยกระเช้า ตาจิ คาจิ
สัมผัสความงามทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนอิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค

พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น
รายละเอียดทั้งหมด :

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ- ฮาเนดะ

วันที่สอง ฮาเนดะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ- สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปารค์ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิคาจิ- ดิวตรี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่สี่  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบิน ฮาเนดะ

วันที่ห้า ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
03 – 07 ตุลาคม 2562
30,499.00
ราคาเด็ก 29999
10 – 14 ตุลาคม 2562
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
11 – 15 ตุลาคม 2562
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
19 – 23 ตุลาคม 2562
32,499.00
ราคาเด็ก 31999
25 – 29 ตุลาคม 2562
30,499.00
ราคาเด็ก 29999


จำนวน      


WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD