dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 13 พบสินค้า 63 รายการ

 view
รหัส : PBCTJP022
Osaka Summer ZAP 3D4N
ไฮไลท์
พาทุกท่านเรียนชงชาแบบญี่ปุ่น เยี่ยมชม Heian Shrine และ Rokko Garden Terrace เป็นต้น
ราคา: 30,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : GSJP05
TOKYO LAVENDER ยืน 1 5D3N
ไฮไลท์
- สัมผัสความงามทุ่งลาเวนเดอร์ที่ Oishi Park
- ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
- ไหว้พระวัดอาซากุสะ
ราคา: 20,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : GSJP04
FUKUOKA โอฮาโย 5D3N
ไฮไลท์ สักการะขอพร ศาลเจ้าดาไซฟุ เทมมังงุ ชมบ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกทั้งแปด
ราคา: 22,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PBCTJP041
Tokyo - Osaka
ไฮไลท์
เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง โตเกียว - โอซาก้า
- อิสระช้อปปิ้ง
- เรียนชงชาแบบญี่ปุ่น
- หุบเขาโอวาคุดานิ
- เลือกซื้อโปรเสริมยูนิเวอร์แซล
ราคา: 36,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PBCTJP012-tg
Tokyo FUJI Wonderland
ไฮไลท์
- กินขาปูยักษ์
- แช่้ออนเซน
- ปิ้งย่างยากินิกุ
- เรียนชงชา
ราคา: 30,499.00 บาท
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 13WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD