dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 พบสินค้า 30 รายการ

 view
รหัส : PWTK03
PWS Fine Winter Turkey 8D4N
ไฮไลท์
-ระบำหน้าท้อง
-สุเหร่าสีน้ำเงิน
-บ้านพระแม่มารี
-ปราสาทปุยฝ้าย
-ม้าไม้เมืองทรอย
-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
-พระราชวังทอปกาปึ
-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
-นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ราคา: 34,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PWTK02
PWS HELLO TURKEY 9D6N
ไฮไลท์
-ระบำหน้าท้อง
-สุเหร่าสีน้ำเงิน
-บ้านพระแม่มารี
-ปราสาทปุยฝ้าย
-ม้าไม้เมืองทรอย
-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
-พระราชวังทอปกาปึ
-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
-นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ราคา: 31,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PWTK01
PWS SURPRISE TURKEY 8D5N
ไฮไลท์
-ระบำหน้าท้อง
-สุเหร่าสีน้ำเงิน
-บ้านพระแม่มารี
-ปราสาทปุยฝ้าย
-ม้าไม้เมืองทรอย
-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
-พระราชวังทอปกาปึ
-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
-นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม
-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ราคา: 33,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : GSTK02
GS25 TURKEY FANTASTIC 9D6N
ไฮไลท์
-ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย
-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตันล
-ม้าไม้เมืองทรอย
-โบสถ์สีน้ำเงิน
จำนวน :


 view
รหัส : GSTK01
GS25 TURKEY BEST EVER 9D6N
ไฮไลท์
-เวนิสแห่งตุรกี
-ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย
-วิหารฮาเจียโซเฟีย
-โบสถ์สีน้ำเงิน
จำนวน :


1 2 3 4 5 6WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD