dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 พบสินค้า 60 รายการ

 view
รหัส : SSJJ1
SST ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (CZ)
ราคา: 26,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : SSKL13
SSKL13 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กุ้ทัวร์ยหลิน...ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม กุ้ทัวร์ยหลิน...ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน (CZ)
จำนวน :


 view
รหัส : XW-S21
ITVC เซี่ยงไฮ้-หังโจว 5วัน 3คืน
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2
เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
จำนวน :


 view
รหัส : FD511
FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-ฉางซา
วันที่ 2
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
จำนวน :


 view
รหัส : FD402
ITVC ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว
วันที่ 2
ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD