dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 พบสินค้า 33 รายการ

 view
รหัส : BIMMR05
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1ใน 5 มหาบูชาสถาน)
ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง
พิเศษสุด !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
ราคา: 11,400.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : BIMMR04
มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 4 วัดดัง
มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 4 วัดดัง
- เจดีย์ชเวดากอง
- วัดหงาทัตยี
- พระนอนตาหวาน
-เทพทันใจ
ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
พิเศษอิ่มอร่อยกับ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
จำนวน :


 view
รหัส : BIMMR02
หลงรัก...พุกาม 3Days
หลงรัก ... พุกาม
สัมผัสมนต์เสน่ห์เมือง 'พุกาม' ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน
- สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
- อลังการ มหาเจดีย์ชเวสิกอง
- ร่วมปิดทอง พระมหามัยมุนี
- ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา
- สะพานไม้สักอูเบ็ง
-พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
จำนวน :


 view
รหัส : BIMMR01
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1ใน5มหาบูชาสถาน)
ตัดบาตรพระ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง
จำนวน :


 view
รหัส : ZEGTMM01
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4D3N
ไฮไลท์
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4D3N
มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี
ราคา: 15,499.00 บาท
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD