dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 พบสินค้า 33 รายการ

 view
รหัส : PWMM12
PWS PRO HAI JAI MYANMAR 3D2N
ไฮไลท์
-เจดีย์ชเวดากอง
-พระธาตุมุเตา
-พระธาตุอินทร์แขวน
-เจดีย์กลางน้ำสีเรียม
-พระนอนตาหวาน
-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
-ขอพรเทพทันใจ
ราคา: 10,300.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PWMM11
PWS LUXURY MYANMAR3 3 D2N
ไฮไลท์
-เจดีย์ชเวดากอง
-พระธาตุมุเตา
-พระธาตุอินทร์แขวน
-เจดีย์กลางน้ำสีเรียม
-พระนอนตาหวาน
-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
ราคา: 12,400.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PWMM10
PWS HELLO PREMIUM MYANMAR2 3D2N
ไฮไลท์
-เจดีย์ชเวดากอง
-เจดีย์กาบาเอ
-พระธาตุมุเตา
-ขอพรเทพทันใจ
-เจดีย์กลางน้ำสีเรียม
-เข้าร่วมพิธีเทอญพระธาตุ เพื่อความเป็นศิริมงคล
ราคา: 11,400.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PWMM09
PWS HELLO PREMIUM MYANMAR 3D2N
ไฮไลท์
-เจดีย์ชเวดากอง
-เจดีย์กาบาเอ
-พระธาตุมุเตา
-ขอพรเทพทันใจ
-เจดีย์กลางน้ำสีเรียม
-เข้าร่วมพิธีเทอญพระธาตุ เพื่อความเป็นศิริมงคล
ราคา: 12,300.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PWMM08
PWS มิงกะลาบา มัณฑะเลย์ 3D2N
ไฮไลท์
-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
-ตักบาตรพระกว่า 1,000 รูป วัดมหากันดายงค์
-ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน
-นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา
ราคา: 12,499.00 บาท
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD