dot dot


View :   Sort :

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 พบสินค้า 63 รายการ

 view
รหัส : ZGLVN03
ZGL DESTINY VIETNAM
1 วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไฮฟอง – เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต
2 วันที่สอง เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLVN02
ZGL GRAND AMAZING VIETNAM
1 วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
2 วันที่สอง เมืองซาปา - นั่งรถรางเมืองซาปา - ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLVN01
ZGL LOVELY BANA HILLS
1 วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
2 วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ
จำนวน :


1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD