dot dot


View :   Sort :

1 2 พบสินค้า 6 รายการ

 view
รหัส : SPMS06
SPHD มาเลเซีย THE FLASH 3D2N
ไฮไลท์
-สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
-ชมเมืองใหม่ ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
-สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
-ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า
-สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโนที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
จำนวน :


 view
รหัส : SPMS05
SPHD VIP MALAYSIA กรุ๊ปเล็ก ส่วนตัว คาเมร่อน ไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 3D2N
ไฮไลท์
-สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
-สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
-ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศ
ราคา: 8,390.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : SPMS04
SPHD VIP MALAYSIA กรุ๊ปเล็ก ส่วนตัว กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 3D2N
ไฮไลท์
-ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
-สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
-ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า
ราคา: 5,490.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : SPMS03
SPHD VIP MALAYSIA กรุ๊ปเล็ก ส่วนตัว กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 3D2N
ไฮไลท์
-สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
-สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
-ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส จตุรัสเมอเดก้า
ราคา: 6,319.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : SPMS02
SPHD มาเลเซีย สิงคโปร์ DUO PLUS MAL-SIN 4D3N
ไฮไลท์
-นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
-สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์
-ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
-ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
จำนวน :


1 2WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD