dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 พบสินค้า 29 รายการ

 view
รหัส : SMRS06
SMLG Very Good Russia Moscow St.Petersburg รัสเซีย มองโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 6D4N
ไฮไลท์
•ชมวิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
•ชมพระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
•ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
•ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
•ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
•ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
จำนวน :


 view
รหัส : SMRS05
SMLG Russia Season Change มอสโคว์ ซากอร์ส 6D3N
ไฮไลท์
•ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
•ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
•ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
•ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
•ชมสแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
•ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
•ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
•ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
จำนวน :


 view
รหัส : SMRS04
SMLG Best Destinations in Russia เซนต์ปีเตอร์ มอสโคว์ 7วัน4คืน
ไฮไลท์
•ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
•ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค มีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
จำนวน :


 view
รหัส : ZGLRS04
ZGL ANGELA RUSSIA
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึก มากมาย
จำนวน :


1 2 3 4 5 6WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD