dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 8 พบสินค้า 40 รายการ

 view
รหัส : BITW04
มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยว2 อทุยาน 4D3N
พิเศษ !! แช่ออนเซ็นสวนตัวในห้องพัก อิ่มอร่อยกับชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ อาหารซีฟู้ด เสี่ยวหลงเปา

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ชมตึกไทเป 101
- เที่ยวหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
- ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง
ราคา: 23,400.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : BITW03
มหัศจรรย์ ไทเป ไถจง 4D3N
- ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ช้อปปิ้งซีเหมินติง
- ตลาดปลาไทเป
- ชมหมู่บ้านสายรุ้ง และหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ราคา: 13,400.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : vwdl14
HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน 3คืน
ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake) ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
ราคา: 15,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : vwdl13
COYOTE GURU TAIWAN 5วัน3คืน
แวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม
ราคา: 14,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : vwdl12
AROUND TAIWAN 6วัน 4คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่กลางภูเขาของมณฑลหนานโถว
ราคา: 15,499.00 บาท
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7 8WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD