dot dot


View :   Sort :

1 2 3 4 5 6 7 8 พบสินค้า 40 รายการ

 view
รหัส : vwdl6
PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน
นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
ราคา: 15,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : vwdl5
LOVER TAIWAN 5D3N
ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน
ราคา: 12,799.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : wwpk2
HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก
บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์ 50%
ราคา: 18,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : wwpk1
MIRACLE TAIWAN 4D3N
บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย)
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์50%
ราคา: 23,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : itct020
ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
จำนวน :


1 2 3 4 5 6 7 8WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD