dot dot


View :   Sort :

1 พบสินค้า 2 รายการ

 view
รหัส : PWGG02
PWS THE GREEN NATURE OF GEORGIA 8D
ไฮไลท์
-มหาวิหารจวารี
-โบสถ์เกอเกติ
-ชมอุพลิสซิเค่
-พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
-อารามจีลาติ
-มหาวิหารบากราติ
-บาทูมี่
-ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
-ชมเมืองทบิลิซี
-ชมป้อมนาริกาลา
ราคา: 52,499.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : PWGG01
PWS The Best Georgia 7D4N
ไฮไลท์
-ชมวิหารจวารี
-เที่ยวเมืองอุพลิสชิเค
-ป้อมปราสาทอันนานูรี
-นั่งรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส
-ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
ราคา: 49,388.00 บาท
จำนวน :


1WANG EDUCATION & TOUR CO.,LTD